کلاس‌های دکتر سبطی و مؤلفان دریافت در شیراز

گروه آموزشی پل( شیراز)
ادبیات: دکتر سبطی
زیست:دکتر عمارلو
شیمی:مهندس علمداری
عربی:استاد هورفر
کلاس های مبحثی و کارگاهی برای اولین بار در شیراز
۰۹۱۲۹۱۷۹۶۹۰-۱
۳۶۳۱۲۳۶۳-۵
اینستاگرام: Pol.Team