کلاس‌های در طول سال

 

(توجه: برای اطلاع از تشکیل یا عدم تشکیل و آخرین تغییرات زمان‌بندی و تاریخ کلاس‌ها حتماً با شماره‌‌ی آموزشگاه‌ها که در پایان صفحه آمده، تماس بگیرید!)

 تهران:

(توجه: برای اطلاع از آخرین تغییرات زمان‌بندی و تاریخ کلاس‌ها حتمن با شماره‌‌ی آموزشگاه‌ها تماس بگیرید!) .

http://konkoorehadaf.ir/ آموزشگاه کنکور هدف

.

نظام جدید دختران (کلیک کنید)

.

نظام جدید پسران (کلیک کنید)

.

نظام قدیم دختران (کلیک کنید)

.

نظام قدیم پسران (کلیک کنید)

.

دهم و یازدهم دختران (کلیک کنید)

.

دهم و یازدهم پسران (کلیک کنید)

.

[ws_table id=”7″]

 

 

 

(توجه: برای اطلاع از آخرین تغییرات زمان‌بندی و تاریخ کلاس‌ها حتمن با شماره‌‌ی آموزشگاه‌ها تماس بگیرید!) .   20140531_161801

.

شهرهای دیگر:

 

کلاس‌های طول سال استادان نشر دریافت در شهرهای دیگر کشور

 توجه: برای اطلاع از آخرین تغییرات زمان‌بندی و تاریخ کلاس‌ها حتمن با شماره‌های داده شده تماس بگیرید!

[ws_table id=”9″]

(توجه: برای اطلاع از آخرین تغییرات زمان‌بندی و تاریخ کلاس‌ها حتمن با شماره‌‌ی آموزشگاه‌ها تماس بگیرید!)

 

.

اطلاعات تماس آموزشگاه‌های تهران:

[ws_table id=”10″]

.

اطلاعات تماس آموزشگاه‌های شهرهای دیگر:

[ws_table id=”11″]

.