حذف کامل کنکور امکان پذیر نیست!

۲۳  آذر ۱۳۹۱

عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی گفت: اکثریت اعضای کمیسیون آموزش با توجه به شرایط موجود و نبود یک مکانیزم بهتر برای جایگزینی، حذف کامل کنکور را به صلاح نمی‌دانند.
قاسم جعفری با اشاره به حذف کنکور در برخی از کد رشته‌محل‌های دانشگاه‌های آزاد، پیام نور و مؤسسات غیردولتی غیرانتفاعی گفت: با کار کارشناسی می‌توان در برخی از کد رشته‌محل‌های دانشگاه‌های مذکور کنکور را حذف کرد. وی ادامه داد: اما اکثریت اعضای کمیسیون آموزش با توجه به شرایط موجود و نبود یک مکانیزم بهتر برای جایگزینی، حذف کامل کنکور را صلاح نمی‌دانند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تنها در شرایطی می‌توان اقدام به حذف کامل کنکور کرد که مکانیزمی معرفی شود که مزایای کنکور فعلی را داشته و جامع‌تر باشد.

منبع خبر: خبرگزاری مهر

مسئول صفحه‌ی خبر: مهندس پویا سلطان‌تبار