همدلی ناشران آموزشی

تازگی‌ها هم‌کاری‌های زیبایی بین ناشران آموزشی رایج‌ شده‌است که میان رقیبان صنف‌های دیگر کم‌تر دیده‌می‌شود؛ آن هم این شب عیدی …

نشر دریافت که شده‌است فروشگاه نشر خوب و  دوست‌داشتنی برد! و همچنین محل معرفی کتاب‌های خوب دیگر ناشران کم‌تر معروف ، ازجمله فار، مشاوران آموزش و …

اخیرا انتشارات خوب خیلی‌سبز هم کتابی چاپ کرده‌است و آن را به دکتر سبطی خودمان تقدیم کرده است!

دیروز هم در اقدامی بسیار زیبا کانون فرهنگی آموزش  مجموعه‌ی آفاردئون‌های انتشارات علمی فار را به شرکت‌کنندگان در آزمون‌های کانون معرفی و توصیه کرده است! در زیر تصویرش را آورده‌ایم:

 

مجله آزمون قلم‌چی