همایش زبان و ادبیات فارسی: تست‌ها و مطالب تکمیلی

برای دریافت فایل pdf روی لینک زیر کلیک نمایید!

درس‌نامه‌ی آرایه‌های ادبی

این درس نامه برای کمک به خوانندگان عزیزی است که می خواهند  مفاهیم اولیه و پایه ای آرایه های ادبی را با شیوه ی آموزش دکتر سبطی مطالعه نمایند و پس از کسب آمادگی به سراغ مطالب جلد اول کتاب همایش ادبیات بروند؛ زیرا در کتاب همایش جا آرایه ها به شکل بسیار کاربردی و پیشرفته بررسی شده است و برای افراد ناآشنا با این مبحث سنگین و دشوار است.

پیشکش به شما عزیزان!