همانندی‌های کتاب های دریافت و آزمون سراسری ۹۴

شیمی:

دانلود همانندی‌های کتاب شیمی پایه آزمون فار مهندس علمداری با شیمی کنکور تجربی ۹۴

در ادامه، بقیه ی همانندی های کتاب‌های مؤلفان نشر دریافت را داریم:

زمین‌شناسی 

دانلود همانندی‌های همایش زمین‌شناسی دکتر چلاجور با پرسش‌های کنکور۹۴

زیست‌شناسی:

دانلود همانندی‌های جلد دوم همایش زیست‌شناسی دکتر عمارلو با پرسش‌های کنکور۹۴

.

زبان انگلیسی:

متن اول رشته ‌ی ریاضی و متن اول رشته هنر عیناً در کتابهای تالیفی دکتر شهاب اناری آمده بودند.
.

زبان عربی  *‌به‌روزشده

دانلود همانندی‌های کتاب عربی در آزمون سراسری ، آقای امیر هورفر با پرسش‌های کنکور۹۴

.