گدایی تکنیکی!

برای بزرگ‌تر دیدن تصویر‌ها، روی هر یک کلیک کنید!

Screenshot_2016-03-27-18-37-20-1

DSC00123

gedayie tekniki (2)

gedayie tekniki (1)

 

اگردقت کنید همه آنها عصایی به دست دارند و پایه عصا بر روی چیزی مانند سجاده قرار گرفته است
بقیه قضایا فقط سلب توجه بیننده از همین دو نکته است.

 یک عصا(پایه فلزی)  بین تکیه گاه ( صفحه بزرگ روی زمین ) و صفحه‌ی فلزی کوچک که بر روی آن نشسته‌اند،

به‌طور مخفی ارتباط برقرار کرده اند ( ازداخل آستین ودامن )و بقیه همه کلک است . ….

 

gedayie tekniki (6)

 

 

 

 

 

 

این هم دوطبقه‌اش در شهر کلن آلمان:

 

DSC00192.


.

نشر دریافت  https://daryaftpub.com/

اینستاگرام نشر دریافت  https://www.instagram.com/daryaftpub/

اتاق دانش نشر دریافت  http://otaghedanesh.ir/

کاشف داروی سرطان و مؤلف دو کتاب نشر دریافت  http://fa.sistanin.com/

نشر دریافت، پشتیبانِ پارسی‌گویی و پارسی‌نویسی  http://www.beparsi.com/

همکاران نشر دریافت در تألیف چند کتاب   http://www.pharepub.com/  و   http://www.bordpub.com/

هنرمندان حمایت شونده   http://instagram.com/haamoonhashemi , https://telegram.me/haamoonhashemi , http://www.haamoonhashemi.ir/