موسیقی ملی : (موسیقی دریای کاسپین)

 

۱- موسیقی دریای کاسپین

ملودی محلی مازندرانی با تنظیم  استاد واروژان و صدای  پری زنگنه. کاری از کانون پرورش فکری کودک و نوجوان

دانلود درنه‌جان