متن و تصویر ارسالی از فیرنتزه (فلورنس)

متن و تصویر ارسالی از فیرنتزه (فلورنس)

قبل از اینکه بچه‌ها را به سلاح علم مجهز کنیم
باید مهربانی، عشق و انسانیت را به آنها یاد داد..
خطر انسان مهربان برای هستی، کمتر از خطر دانشمند نامهربان است!

elm-class-amoozesh-kartoon