دست‌باران!

اثر آکاپلّای (بدون ساز)  زیر را تا آخر مشاهده کنید.

همه‌ی جاوه های صوتی صدای حنجره‌ی انسان و دست و پای اوست!