حضور ۱۳ دانشگاه ایران در رتبه‌بندی جهانی تایمز |‌ برترین دانشگاه ایران از نگاه تایمز

 

در رتبه‌بندی تایمز در سال ۲۰۱۷-۲۰۱۶ از  ایران دانشگاه‌های علم و صنعت ایران، صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، صنعتی اصفهان، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشگاه شیراز، تهران، علوم پزشکی تهران، فردوسی مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی کرج، شهید بهشتی، یزد و زنجان توانستند در جمع برترین دانشگاه‌های دنیا قرار گیرند.

* در سال جاری ایران با ۱۳ دانشگاه برتر در دنیا توانسته است بعد از ترکیه با ۱۸ دانشگاه، رتبه دوم خاورمیانه را کسب نماید. در این میان مصر دارای ۸ دانشگاه، پاکستان ۷ دانشگاه، و عربستان سعودی دارای ۴ دانشگاه  برتر خاورمیانه هستند. به این ترتیب جایگاه ایران به لحاظ تعداد دانشگاه‌های برتر در سطح جهان، از ۲۳ در سال قبل به ۱۷ بهبود یافت.  جایگاه ایران در رتبه‌بندی سال ۲۰۱۳ میلادی در دنیا ۳۳ بود.

daneshgah-bartar-iran