۱۳۹۶/۰۵/۱۵

مهندس علمداری-شیمی-کنکور سراسری ۹۶

تحلیل درس شیمی رشته ریاضی     […]
۱۳۹۶/۰۵/۱۵

استاد ذهبی-فیزیک-کنکور سراسری ۹۶

تحلیل درس فیزیک رشته تجربی     […]
۱۳۹۶/۰۴/۲۲

استاد کاغذی-کنکور سراسری ۹۶

تحلیل درس عربی     تحلیل درس […]
۱۳۹۶/۰۴/۲۲

استاد شریف خطیبی-کنکور سراسری ۹۶

  تحلیل درس هندسه ۱ و ۲ […]
۱۳۹۶/۰۴/۲۲

استاد هورفر-کنکور سراسری ۹۶

تحلیل درس عربی کنکور ریاضی ۹۶ تحلیل […]
۱۳۹۶/۰۴/۲۲

استاد هاشمی طاهری-کنکور سراسری ۹۶

دیفرانسیل و ریاضیات پایه  
۱۳۹۶/۰۴/۲۲

دکتر چلاجور-کنکور سراسری ۹۶

نقد و بررسی زیست       […]
۱۳۹۶/۰۴/۱۵

دکتر بوذری-کنکور سراسری ۹۶

  نقد و بررسی عربی ۹۶   […]