۱۳۹۸/۰۲/۲۲

نقد آزمون دوم سنجش – درس فیزیک – رشته ریاضی و تجربی

فیزیک رشته ریاضی   فیزیک رشته تجربی
۱۳۹۸/۰۲/۲۲

نقد آزمون دوم سنجش – درس ریاضی نظام قدیم و جدید – رشته ریاضی و تجربی

حسابان   ریاضی تجربی پیش دانشگاهی   […]
۱۳۹۸/۰۲/۲۱

نقد آزمون دوم سنجش – درس عربی – نظام قدیم و جدید

درس عربی   نظام قدیم نظام جدید
۱۳۹۸/۰۲/۲۱

نقد آزمون دوم سنجش – درس شیمی -رشته تجربی و ریاضی

  درس شیمی  
۱۳۹۸/۰۲/۲۱

نقد سنجش آزمون دوم – ادبیات نظام قدیم – دکتر سبطی

نگاه کلی تست ۱ تست ۲ تا […]
۱۳۹۸/۰۲/۲۱

نقد سنجش آزمون دوم – ادبیات نظام جدید – دکتر سبطی

نگاه کلی تست ۱ تا ۵ تست […]