روش آموزش

برای دبیران

همایش اصلاح بدآموزی ها و هرزآموزی ها در زبان فارسی و ادبیات فارسی جلسه‌ی 1 (کیفیت بالا) https://dl2.sanatisharif.ir/media/197/hq/197001wwjk.mp4?download=1 https://dl2.sanatisharif.ir/media/197/hq/197001wwjk.mp4 . جلسه‌ی 1 (کیفیت متوسط) https://dl2.sanatisharif.ir/media/197/240p/197001wwjk.mp4?download=1 https://dl2.sanatisharif.ir/media/197/240p/197001wwjk.mp4 . جلسه‌ی 2 (کیفیت بالا) https://dl2.sanatisharif.ir/media/197/hq/197002xllk.mp4?download=1 https://dl2.sanatisharif.ir/media/197/hq/197002xllk.mp4 . جلسه‌ی 2 (کیفیت متوسط) https://dl2.sanatisharif.ir/media/197/240p/197002xllk.mp4?download=1 https://dl2.sanatisharif.ir/media/197/240p/197002xllk.mp4 . جلسه‌ی 3 (کیفیت بالا) https://dl2.sanatisharif.ir/media/197/hq/197003nmjk.mp4?download=1 https://dl2.sanatisharif.ir/media/197/hq/197003nmjk.mp4 . جلسه‌ی 3 (کیفیت متوسط) https://dl2.sanatisharif.ir/media/197/240p/197003nmjk.mp4?download=1 https://dl2.sanatisharif.ir/media/197/240p/197003nmjk.mp4 . …

ویدئوهای همایش زبان و ادبیات فارسی دکتر هامون سبطی (رایگان در سایت آلا) ، به‌روزشده در 27اسفند96: از جلسه هشتم ادامۀ مطلب »

 8- جلسه‌ی سوم کارگاه روش تدریس آرایه‌های ادبی برای دبیران اصفهان (6دی96) (اسلوب معادله) [gview file=”https://daryaftpub.com/wp-content/uploads/2017/12/kargah-arayeha-03-dr-sebti-osloom-moadele-139609.pdf”] دانلود ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑ .  7- جلسه‌ی دوم کارگاه روش تدریس آرایه‌های ادبی برای دبیران اصفهان (29آذر96) [gview file=”https://daryaftpub.com/wp-content/uploads/2017/12/kargah-arayeha-02-sebti-esfahan-13960929.pdf”] دانلود ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑ .   6- جلسه‌ی نخست کارگاه روش تدریس دستور زبان (پاییز96) [gview file=”https://daryaftpub.com/wp-content/uploads/2017/12/kargah-dastoor-01-sebti-139609.pdf”] دانلود ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑ 5- جلسه‌ی دوم کارگاه روش تدریس …

روش آموزش: کارگاه روش تدریس ادبیات دکتر سبطی (به روزرسانی 5دی96) ادامۀ مطلب »