۱۳۹۷/۰۷/۰۵

مصاحبه با رتبه ۲۰۲ تجربی ۹۷ ارغوان علی‌‌پور

  مصاحبه نشر دریافت با داوطلبان موفق […]
۱۳۹۶/۰۸/۱۷

رهنمودهای دانش‌آموختگان پزشکی به کنکوری‌ها

مصاحبه: رهنمودهای دانش‌آموختگان پزشکی به کنکوری‌ها به‌زودی […]
۱۳۹۶/۰۷/۲۳

مصاحبه با رتبه‌ی ۶۵۶ منطقه۲ و ۱۵۴۰ کشوری تجربی: سید حسینعلی محمدی

[gview file=”https://daryaftpub.com/wp-content/uploads/2017/10/mosahebe-tajrobi-MOHAMMADI-96-13960717.pdf”] .   مصاحبه با داوطلبان […]
۱۳۹۶/۰۵/۲۸

مصاحبه با رتبه۷۶۰ و ۶۶۷ منطقه۱ و ۲۴۵۲و ۱۴۲۰ کشوری تجربی و زبان: ترانه معصومی

مصاحبه با رتبه۷۶۰ و ۶۶۷ منطقه۱ و […]
۱۳۹۶/۰۵/۲۳

مصاحبه با رتبه‌ی ۲۴۳و۳۳۷ منطقه ۱ و ۷۵۷ و ۶۹۴ کشوری۹۶ تجربی و زبان: ترنم معصومی

بیست‌سؤالی: مصاحبه با رتبه‌ی ۲۴۳و۳۳۷ منطقه ۱ […]
۱۳۹۶/۰۵/۲۱

مصاحبه با رتبه‌۴۷۸ و ۳۲ منطقه و ۳۵۰۸ و ۴۰۱ کشوری تجربی و زبان۹۶: محمدامین روناس

بیست‌سؤالی: مصاحبه با داوطلبان موفق رشته‌ی تجربی […]
۱۳۹۶/۰۵/۰۳

مصاحبه با رتبه ۴۶منطقه۲ و ۹۹کشوری کنکور تجربی۹۵: مهدی حضرتقلی

[gview file=”https://daryaftpub.com/wp-content/uploads/2017/07/mosahebe-rotbe-mehdi-hazratgholi-13960503.pdf”] دانلود↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑ .   مصاحبه با […]
۱۳۹۵/۱۰/۰۱

مصاحبه با رتبه‌ی ۴۹۶ منطقه۲ و ۹۹۳ کشور تجربی۹۵: شیوا کوچک‌خانی

بیست‌سؤالی: مصاحبه با رتبه‌ی ۴۹۶ منطقه۲ و […]
۱۳۹۵/۰۹/۲۹

مصاحبه با رتبه ۲۵۷ منطقه۲ و ۸۴۱ کشور کنکور ریاضی و ۱۵۲منطقه و ۴۴۳ زبان ۱۳۹۵: پارسا اسکندرنژاد

بیست‌سؤالی: مصاحبه با رتبه ۲۵۷ منطقه۲ و […]
۱۳۹۵/۰۹/۲۲

مصاحبه با رتبه‌ی ۹۴منطقه۱ و ۲۶۴ کشوری تجربی۹۵: شایان اقدامی

بیست‌سؤالی: مصاحبه با رتبه‌ی ۹۴منطقه و ۲۶۴ […]
۱۳۹۵/۰۹/۱۳

مصاحبه با رتبه‌ی ۷۰ منطقه۱ و ۱۰۱ کشوری کنکور ریاضی ۹۵: علی سلمانی قراملکی

بیست‌سؤالی: مصاحبه با رتبه‌ی ۷۰ منطقه۱ و […]
۱۳۹۵/۰۸/۱۹

مصاحبه با رتبه‌ی ۹۱ و ۳۲۳ منطقه۱ و ۱۶۶ و ۸۷۲ کشوری زبان و تجربی: سینا خانی

بیست‌سؤالی: مصاحبه با رتبه‌ی ۹۱ و ۳۲۳ […]