۱۳۹۷/۰۷/۰۵

مصاحبه با رتبه ۲۰۲ تجربی ۹۷ ارغوان علی‌‌پور

  مصاحبه نشر دریافت با داوطلبان موفق […]
۱۳۹۶/۰۸/۱۷

رهنمودهای دانش‌آموختگان پزشکی به کنکوری‌ها

مصاحبه: رهنمودهای دانش‌آموختگان پزشکی به کنکوری‌ها به‌زودی […]
۱۳۹۶/۰۷/۲۳

مصاحبه با رتبه‌ی ۶۵۶ منطقه۲ و ۱۵۴۰ کشوری تجربی: سید حسینعلی محمدی

.   مصاحبه با داوطلبان موفق رشته‌ی […]
۱۳۹۶/۰۵/۲۸

مصاحبه با رتبه۷۶۰ و ۶۶۷ منطقه۱ و ۲۴۵۲و ۱۴۲۰ کشوری تجربی و زبان: ترانه معصومی

مصاحبه با رتبه۷۶۰ و ۶۶۷ منطقه۱ و […]
۱۳۹۶/۰۵/۲۳

مصاحبه با رتبه‌ی ۲۴۳و۳۳۷ منطقه ۱ و ۷۵۷ و ۶۹۴ کشوری۹۶ تجربی و زبان: ترنم معصومی

بیست‌سؤالی: مصاحبه با رتبه‌ی ۲۴۳و۳۳۷ منطقه ۱ […]
۱۳۹۶/۰۵/۲۱

مصاحبه با رتبه‌۴۷۸ و ۳۲ منطقه و ۳۵۰۸ و ۴۰۱ کشوری تجربی و زبان۹۶: محمدامین روناس

بیست‌سؤالی: مصاحبه با داوطلبان موفق رشته‌ی تجربی […]
۱۳۹۶/۰۵/۰۳

مصاحبه با رتبه ۴۶منطقه۲ و ۹۹کشوری کنکور تجربی۹۵: مهدی حضرتقلی

دانلود↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑ .   مصاحبه با داوطلبان موفق […]
۱۳۹۶/۰۲/۰۴

مصاحبه با رتبه‌ی۴۱۹ منطقه۱ و ۱۱۶۵ کشور تجربی۹۵: امیرعلی اسداللهی دهقی

بیست سؤالی: مصاحبه با رتبه‌های برتر: . […]
۱۳۹۵/۱۰/۰۱

مصاحبه با رتبه‌ی ۴۹۶ منطقه۲ و ۹۹۳ کشور تجربی۹۵: شیوا کوچک‌خانی

بیست‌سؤالی: مصاحبه با رتبه‌ی ۴۹۶ منطقه۲ و […]
۱۳۹۵/۰۹/۲۹

مصاحبه با رتبه ۲۵۷ منطقه۲ و ۸۴۱ کشور کنکور ریاضی و ۱۵۲منطقه و ۴۴۳ زبان ۱۳۹۵: پارسا اسکندرنژاد

بیست‌سؤالی: مصاحبه با رتبه ۲۵۷ منطقه۲ و […]
۱۳۹۵/۰۹/۲۲

مصاحبه با رتبه‌ی ۹۴منطقه۱ و ۲۶۴ کشوری تجربی۹۵: شایان اقدامی

بیست‌سؤالی: مصاحبه با رتبه‌ی ۹۴منطقه و ۲۶۴ […]
۱۳۹۵/۰۹/۱۳

مصاحبه با رتبه‌ی ۷۰ منطقه۱ و ۱۰۱ کشوری کنکور ریاضی ۹۵: علی سلمانی قراملکی

بیست‌سؤالی: مصاحبه با رتبه‌ی ۷۰ منطقه۱ و […]