1397/07/05

مصاحبه با رتبه ۲۰۲ تجربی ۹۷ ارغوان علی‌‌پور

  مصاحبه نشر دریافت با داوطلبان موفق […]
1396/08/17

رهنمودهای دانش‌آموختگان پزشکی به کنکوری‌ها

مصاحبه: رهنمودهای دانش‌آموختگان پزشکی به کنکوری‌ها به‌زودی […]
1396/07/23

مصاحبه با رتبه‌ی 656 منطقه2 و 1540 کشوری تجربی: سید حسینعلی محمدی

[gview file=”https://daryaftpub.com/wp-content/uploads/2017/10/mosahebe-tajrobi-MOHAMMADI-96-13960717.pdf”] .   مصاحبه با داوطلبان […]
1396/05/28

مصاحبه با رتبه760 و 667 منطقه1 و 2452و 1420 کشوری تجربی و زبان: ترانه معصومی

مصاحبه با رتبه760 و 667 منطقه1 و […]
1396/05/23

مصاحبه با رتبه‌ی 243و337 منطقه 1 و 757 و 694 کشوری96 تجربی و زبان: ترنم معصومی

بیست‌سؤالی: مصاحبه با رتبه‌ی 243و337 منطقه 1 […]
1396/05/21

مصاحبه با رتبه‌478 و 32 منطقه و 3508 و 401 کشوری تجربی و زبان96: محمدامین روناس

بیست‌سؤالی: مصاحبه با داوطلبان موفق رشته‌ی تجربی […]
1396/05/03

مصاحبه با رتبه 46منطقه2 و 99کشوری کنکور تجربی95: مهدی حضرتقلی

[gview file=”https://daryaftpub.com/wp-content/uploads/2017/07/mosahebe-rotbe-mehdi-hazratgholi-13960503.pdf”] دانلود↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑ .   مصاحبه با […]
1395/10/01

مصاحبه با رتبه‌ی 496 منطقه2 و 993 کشور تجربی95: شیوا کوچک‌خانی

بیست‌سؤالی: مصاحبه با رتبه‌ی 496 منطقه2 و […]
1395/09/29

مصاحبه با رتبه 257 منطقه2 و 841 کشور کنکور ریاضی و 152منطقه و 443 زبان 1395: پارسا اسکندرنژاد

بیست‌سؤالی: مصاحبه با رتبه 257 منطقه2 و […]
1395/09/22

مصاحبه با رتبه‌ی 94منطقه1 و 264 کشوری تجربی95: شایان اقدامی

بیست‌سؤالی: مصاحبه با رتبه‌ی 94منطقه و 264 […]
1395/09/13

مصاحبه با رتبه‌ی 70 منطقه1 و 101 کشوری کنکور ریاضی 95: علی سلمانی قراملکی

بیست‌سؤالی: مصاحبه با رتبه‌ی 70 منطقه1 و […]
1395/08/19

مصاحبه با رتبه‌ی 91 و 323 منطقه1 و 166 و 872 کشوری زبان و تجربی: سینا خانی

بیست‌سؤالی: مصاحبه با رتبه‌ی 91 و 323 […]