1397/12/21

پاسخ ما: زیست ژنتیک

1397/11/07

عربی نظام جدید را چگونه بخوانم نوشته خانم خاکباز

1397/09/14

پاسخ ما:مشاوره ی زبان و ادبیات فارسی(بخش دوم)

1397/09/14

پاسخ ما: نشر دریافت(بخش دوم)

1397/09/14

مشاوره آموزشی(بخش دوم)

1397/09/14

پاسخ ما: زبان فارسی(بخش دوم)

1397/07/07

مشاوره‌ی آموزشی : پاسخ ما

پاسخ  مهندس جلال سلیمی ، مهندس یونس حمه‌صادقی،  مهندس […]
1397/07/05

مصاحبه با رتبه ۲۰۲ تجربی ۹۷ ارغوان علی‌‌پور

  مصاحبه نشر دریافت با داوطلبان موفق […]
1397/04/20

زبان فارسی : پاسخ ما

پاسخ دکتر هامون سبطی به پرسش‌های شما (زبان […]
1397/04/20

نشر دریافت : پاسخ ما (کتاب‌ها، کلاس‌ها، بخش‌های سایت و …)

پاسخ مدیران نشر دریافت به پرسش‌های شما (نشر […]
1397/03/25

برنامه راهبردی مطالعه ادبیات در تابستان برای داوطلبان کنکور ۹۹ ( دهم به یازدهم). دکتر سبطی

برنامه راهبردی مطالعه ادبیات در تابستان برای […]
1397/03/25

برنامه راهبردی مطالعه ادبیات در تابستان برای داوطلبان کنکور ۹۸ ( یازدهم به دوازدهم) برای رسیدن به درصدهای برتر . دکتر هامون سبطی

برنامه راهبردی مطالعه ادبیات در تابستان برای […]