۱۳۹۸/۰۵/۱۴

تست های تناسب نظام جدید

[gview file=”https://daryaftpub.com/wp-content/uploads/2019/08/tanasob-nezam-jadid.pdf”]
۱۳۹۸/۰۵/۱۴

تست های تناسب نظام قدیم

[gview file=”https://daryaftpub.com/wp-content/uploads/2019/08/tanasob-nezam-ghadim.pdf”]
۱۳۹۸/۰۵/۱۴

تست های دستور زبان نظام جدید آزمون سراسری ۹۸

[gview file=”https://daryaftpub.com/wp-content/uploads/2019/08/Dastur.pdf”]
۱۳۹۷/۰۲/۱۹

تناسب مفهومی و قرابت معنایی : تست‌ها و مطالب تکمیلی

برای دانلود فایل Pdf روی لینک‌ها کلیک […]
۱۳۹۶/۰۶/۱۴

تست‌ها و مطالب تکمیلی کتاب زیست‌ پیش دکتر عمارلو

مطالب تکمیلی: زیست‌شناسی پیش‌دانشگاهی دکتر عمارلو تست‌های […]
۱۳۹۶/۰۶/۱۴

تست‌ها و مطالب تکمیلی کتاب زیست‌شناسی سال دوم دکتر عمارلو

مطالب تکمیلی: زیست‌شناسی سال سوم دکتر عمارلو […]
۱۳۹۶/۰۶/۱۴

مطالب تکمیلی: زیست‌شناسی سال سوم دکتر عمارلو

مطالب تکمیلی کتاب زیست شناسی سال سوم […]
۱۳۹۶/۰۶/۱۳

املا و لغت در آزمون سراسری : تست ها و مطالب تکمیلی

تست‌ها و مطالب تکمیلی چاپ‌های جدید کتاب […]
۱۳۹۶/۰۶/۱۳

زبان فارسی : تست ها و مطالب تکمیلی

تست‌ها و مطالب تکمیلی کتاب در سال […]
۱۳۹۵/۰۷/۲۹

فیزیک پیش‌دانشگاهی ۱: تست‌ها و مطالب تکمیلی کتاب

صفحه‌ی ۲۹۵ تا ۳۰۲ کتاب که در […]
۱۳۹۵/۰۷/۲۹

فیزیک پیش‌دانشگاهی ۲: تست‌ها و مطالب تکمیلی کتاب

تست‌ها و مطالب تکمیلی چاپ‌های جدید کتاب […]
۱۳۹۵/۰۷/۲۶

تست‌های تکمیلی کتاب عربی در آزمون سراسری آقای هورفر

  تست‌ها و مطالب تکمیلی چاپ سوم: […]