1398/05/14

تست های تناسب نظام جدید

[gview file=”https://daryaftpub.com/wp-content/uploads/2019/08/tanasob-nezam-jadid.pdf”]
1398/05/14

تست های تناسب نظام قدیم

[gview file=”https://daryaftpub.com/wp-content/uploads/2019/08/tanasob-nezam-ghadim.pdf”]
1398/05/14

تست های دستور زبان نظام جدید آزمون سراسری 98

[gview file=”https://daryaftpub.com/wp-content/uploads/2019/08/Dastur.pdf”]
1397/02/19

تناسب مفهومی و قرابت معنایی : تست‌ها و مطالب تکمیلی

برای دانلود فایل Pdf روی لینک‌ها کلیک […]
1396/06/14

تست‌ها و مطالب تکمیلی کتاب زیست‌ پیش دکتر عمارلو

مطالب تکمیلی: زیست‌شناسی پیش‌دانشگاهی دکتر عمارلو تست‌های […]
1396/06/14

تست‌ها و مطالب تکمیلی کتاب زیست‌شناسی سال دوم دکتر عمارلو

مطالب تکمیلی: زیست‌شناسی سال سوم دکتر عمارلو […]
1396/06/14

مطالب تکمیلی: زیست‌شناسی سال سوم دکتر عمارلو

مطالب تکمیلی کتاب زیست شناسی سال سوم […]
1396/06/13

املا و لغت در آزمون سراسری : تست ها و مطالب تکمیلی

تست‌ها و مطالب تکمیلی چاپ‌های جدید کتاب […]
1396/06/13

زبان فارسی : تست ها و مطالب تکمیلی

تست‌ها و مطالب تکمیلی کتاب در سال […]
1395/07/29

فیزیک پیش‌دانشگاهی 1: تست‌ها و مطالب تکمیلی کتاب

صفحه‌ی 295 تا 302 کتاب که در […]
1395/07/29

فیزیک پیش‌دانشگاهی ۲: تست‌ها و مطالب تکمیلی کتاب

تست‌ها و مطالب تکمیلی چاپ‌های جدید کتاب […]
1395/07/26

تست‌های تکمیلی کتاب عربی در آزمون سراسری آقای هورفر

  تست‌ها و مطالب تکمیلی چاپ سوم: […]