1397/07/11

کلاس‌ دکتر سبطی در اهواز: جمعه۱۳مهر ساعت ۱۰ صبح در آموزشگاه اندیشه اهواز

1397/07/08

کلاس‌های دکتر سبطی و مؤلفان دریافت در شیراز

گروه آموزشی پل( شیراز) ادبیات: دکتر سبطی […]
1397/03/26

همایش ادبیات دکتر سبطی برای دختران: ۲۸ خرداد

.   روش کار در همایش: در […]
1397/03/20

همایش‌های اینترنتی مؤلفان دریافت در سایت آلا

جمع‌بندی زبان و ادبیات فارسی – دکتر […]
1396/12/27

همایش ادبیات دکتر هامون سبطی در بابلسر

 
1396/12/06

کلاس همایش معارف اسلامی (دین و زندگی) وحیده کاغذی

1396/03/27

کلاس‌های همایش مؤلفان نشر دریافت

کلاس‌های همایش مؤلفان نشر دریافت  توجه: برای اطلاع […]