برنامه ریزی ۲۰ روزه تحصیلی (جمع‌بندی) تا آزمون۵ خرداد سنجش برای فارغ التحصیلان ریاضی و تجربی!

خشت آخر:

برنامه ریزی ۲۰ روزه تحصیلی تا آزمون۵ خرداد سنجش برای فارغ التحصیلان ریاضی و تجربی!

.

برنامه‌ی فارغ التحصیلان تجربی:

برنامه ۲۰ روزه برای جمع بندی تا آزمون۵ خرداد سنجش

[gview file=”https://daryaftpub.com/wp-content/uploads/2017/05/barname-tajrobi-fareghottahsil-18ordi-5khordad-ta-jame3-sanjesh-salimi-13960218-.pdf”]

دانلود↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑

.

برنامه‌ی فارغ التحصیلان ریاضی:

برنامه ۲۰ روزه تجربی برای جمع بندی تا آزمون۵ خرداد سنجش

[gview file=”https://daryaftpub.com/wp-content/uploads/2017/05/barname-riazi-fareghottahsil-18ordi-5khordad-ta-jame3-sanjesh-salimi-13960218-.pdf”]

دانلود↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑