آزمون‌ سراسری و آزاد خارج از کشور ۱۳۸۸-پرسش‌ها و پاسخ‌ها

آزمون سراسری خارج از کشور ۱۳۸۸:

برای دریافت فایل pdf روی عبارات «پرسش‌ها» و «پاسخ‌‌های تشریحی» هر درس کلیک کنید!

زبان و ادبیات فارسی:  پرسش‌ها  ←  پاسخ‌‌های تشریحی

زبان عربی:  پرسش‌ها  ←  پاسخ‌‌های تشریحی

دین و زندگی: پرسش‌ها  ← پاسخ‌‌های تشریحی

زبان انگلیسی: پرسش‌ها ←  پاسخ‌‌های تشریحی

ریاضیات (ریاضی و فنی):  پرسش‌ها  ←  پاسخ‌‌های تشریحی

فیزیک (ریاضی و فنی): پرسش‌ها  ←  پاسخ‌‌های تشریحی

شیمی (ریاضی و فنی):  پرسش‌ها  ←  پاسخ‌‌های تشریحی

ریاضی (تجربی):  پرسش‌ها  ←  پاسخ‌‌های تشریحی

زیست شناسی:  پرسش‌ها  ←  پاسخ‌‌های تشریحی

فیزیک (تجربی):  پرسش‌ها  ←  پاسخ‌‌های تشریحی

شیمی (تجربی):  پرسش‌ها  ←  پاسخ‌‌های تشریحی

زمین شناسی:  پرسش‌ها  ←  پاسخ‌‌های تشریحی

آزمون آزاد خارج از کشور ۱۳۸۸:

 

زبان و ادبیات فارسی:  پرسش‌ها  ←  پاسخ‌‌های تشریحی

زبان عربی:  پرسش‌ها  ←  پاسخ‌‌های تشریحی

دین و زندگی:  پرسش‌ها  ←  پاسخ‌‌های تشریحی

زبان انگلیسی:  پرسش‌ها  ←  پاسخ‌‌های تشریحی

 

ریاضی (تجربی):  پرسش‌ها  ←  پاسخ‌‌های تشریحی

زیست شناسی:  پرسش‌ها  ←  پاسخ‌‌های تشریحی

 

زمین شناسی:  پرسش‌ها  پاسخ‌‌های تشریحی

 

.

.

ما در سایت نشر دریافت نقد آزمون‌های سراسری ۱۳۸۸ تا امسال،

نقد آزمون‌های آزمایشی سنجش ۱۳۸۸ تا امسال

و پاسخ تشریحی آزمون سراسری خارج از کشور از ۱۳۸۸ تا امسال

را گذاشته‌ایم.

مواردی که در سایت نشر دریافت نیافتید از طریق همکارانمان در لینک‌های سودمند زیر بیابید:
پرسش‌ها ، کلیدها (+پاسخ‌های تشریحی برخی درس‌ها)ی کنکور سراسری داخل، در: سایت انتشارات فار

کنکور‌های سراسری و کلید آن‌ها در: سایت مشاوره‌ی مهندس سلیمی

کنکور‌های سنجش با کلید آن‌ها در: سایت برنامه‌ریزی تحصیلی مهندس سلیمی

.