آزمون‌ سراسری خارج از کشور ۱۳۹۱- پرسش‌ها و پاسخ‌ها

برای دریافت فایل pdf روی عبارات «پرسش ها» و «پاسخ های تشریحی» هر درس کلیک کنید!
  
زبان و ادبیات فارسی:   پرسش‌ها ←  پاسخ‌های تشریحی
زبان عربی:  پرسش‌ها ←   پاسخ‌های تشریحی
دین و زندگی: پرسش‌ها  ←   پاسخ‌های تشریحی

زبان انگلیسی:  پرسش‌ها ←   پاسخ‌های تشریحی

 

ریاضیات (ریاضی و فنی): پرسش‌ها  ←   پاسخ‌های تشریحی

 

فیزیک (ریاضی و فنی):  پرسش‌ها ←   پاسخ‌های تشریحی

 

شیمی (ریاضی و فنی):   پاسخ‌های تشریحی

 

ریاضی (تجربی):  پرسش‌ها ←   پاسخ‌های تشریحی

 

زیست شناسی:  پرسش‌ها ←   پاسخ‌های تشریحی

 

فیزیک (تجربی):  پرسش‌ها ←   پاسخ‌های تشریحی

 

شیمی (تجربی):  پرسش‌ها ←   پاسخ‌های تشریحی

 

زمین شناسی:  پرسش‌ها ←   پاسخ‌های تشریحی

 

.

.

ما در سایت نشر دریافت نقد آزمون‌های سراسری ۱۳۸۸ تا امسال،

نقد آزمون‌های آزمایشی سنجش ۱۳۸۸ تا امسال

و پاسخ تشریحی آزمون سراسری خارج از کشور از ۱۳۸۸ تا امسال

را گذاشته‌ایم.

مواردی که در سایت نشر دریافت نیافتید از طریق همکارانمان در لینک‌های سودمند زیر بیابید:
پرسش‌ها ، کلیدها (+پاسخ‌های تشریحی برخی درس‌ها)ی کنکور سراسری داخل، در: سایت انتشارات فار

کنکور‌های سراسری و کلید آن‌ها در: سایت مشاوره‌ی مهندس سلیمی

کنکور‌های سنجش با کلید آن‌ها در: سایت برنامه‌ریزی تحصیلی مهندس سلیمی

.