آشنایی کلی با کتاب‌های آموزش نشر دریافت

مؤلفان این انتشارات کتاب نمی‌نویسند!مگرآن‌که مطمئن باشند کتابشان بیش‌تر از کتاب‌های مشابه در بازار به دانش‌آموزان کشور کمک خواهدکرد یا این که اصلاً هنوز در آن زمینه کتابی نوشته‌نشده‌است؛ مانند کتاب های تناسب مفهومی، تمرین محاسبه ، عربی در آزمون سراسری و… که موضوعات و روش هایی تازه را برای نخستین بار در گستره ی یاددهی و یادگیری مطرح نموده اند.

مؤلفانی که مسئولیت تألیف کتاب‌های این انتشارات را بر عهده گرفته‌اند اغلب از پرمشغله‌ترین و سرشناس‌ترین دبیران کنکور تهران و ایران هستند. دبیرانی که سرشناسی نه‌تنها از مسئولیت‌شناسی‌ ایشان نکاست بلکه سال‌به‌سال بر بار احساس مسئولیت‌شان افزود، تا جایی که دیدند، دیگر به‌تنهایی نمی‌توانند؛ باید از کسی یاری بجویند و بخشی از مسئولیت‌شان را بر دوش او بگذارند.

و چه یاری، بهتر از یارِ مهربانمان، کتاب؟

همان‌که شما نیز حالا از او یاری خواسته‌اید. این کتاب‌ها دوستانی مشترک‌اند میان شما و ما. دوستانی مهربان، بی‌دریغ و کم‌توقع؛ پس با خیالی آسوده شما را به آن‌ها می‌سپاریم؛

پیروز باشید دوستانِ اهل دریافت!

«هامون سبطی»

این کتاب‌ها در فروشگاه اینترنتی نشر دریافت در دسترس شماست!