آشنایی با دبیران و مؤلفان نشر دریافت

برای آشنایی با هر مؤلف روی نام وی کلیک کنید.

زبان و ادبیات فارسی: دکتر هامون سبطی ، علی بداغی
زبان عربی: دکتر پیمان بوذری
دین و زندگی: استاد وحیده کاغذی
زبان انگلیسی: دکتر شهاب اناری

.

فیزیک:  استاد محمودرضا ذهبی ، مهندس امیر میر‌حسینی
حساب دیفرانسیل و انتگرال: استاد آزادبه فرزان ، استاد حسین هاشمی طاهری ،  مهندس مهرداد عباس‌پور
هندسه پایه و تحلیلی: مهندس علیرضا شریف خطیبی ، مهندس رضا شریف خطیبی ، مهندس عزت اله مشفق
ریاضیات گسسته و جبر و احتمال: مهندس عطا صادقی ، مهندس عزت اله مشفق

.

زمین شناسی: دکتر محمد چلاجور
ریاضیات تجربی: مهندس افشین ملاک پور ، مهندس سروش موئینی
زیست شناسی: دکتر علی محمد عمارلو 
شیمی: دکتر رضا بابایی ، مهندس محمدرضا مصلایی 

خلاقیت نمایشی: خانم افسانه نسل شریف
خلاقیت تصویری: خانم آتوسا خلج
درک عمومی هنر: آقای احمد رستمعلی