اسامی نفرات اول کنکور سراسری ۹۱

۱۴ مرداد ۱۳۹۱

۱۰ نفر اول در گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی و سه نفر اول در گروه‌های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی کنکور ۹۱ از سوی سازمان سنجش آموزش کشور معرفی شدند.

از میان یک میلیون و ۶۶ هزار و ۲۷۴ نفر داوطلب کنکور اسامی ۳۶ نفر به عنوان نفرات برتر اعلام شده‌است. امسال در گروه زبان های خارجی دو نفر رتبه سوم اعلام شده‌اند.

۱۰ نفر اول گروه علوم ریاضی و فنی

رتبه

نام

نام خانوادگی

شهر

۱

محمد

استاد محمدی

کاشان

۲

سینا

ملکیان

بابل

۳

الهام

احسانی مقدم

بابل

۴

ونداد

داودنیا

تهران

۵

میلاد

اکرمی

مشهد

۶

آرمان

محمدی

قزوین

۷

بهروز

طهماسبی

اهواز

۸

سینا

فرجی الموتی

کرج

۹

سروش

آرایی

اصفهان

۱۰

امیرمهدی

صوفی عنایتی

تهران

۱۰ نفر اول گروه علوم تجربی

رتبه

نام

نام خانوادگی

شهر

۱

فرزانه

رحمانی

سنندج

۲

علیرضا

اورعی

تهران

۳

مهدی

سلیمان زاده

تبریز

۴

پدرام

افشار

ساری

۵

غزاله

تفاق

یزد

۶

معصومه

عظیمی

شمیرانات

۷

فرزین

واحدی

تبریز

۸

سینا

امینی بهابادی

یزد

۹

سیدسعید

طامهریزاده

یزد

۱۰

پروا

جوان شایانی

اردبیل

۱۰ نفر اول گروه علوم انسانی

رتبه

نام

نام خانوادگی

شهر

۱

فاطمه

فتاحی

تهران

۲

امیرمحمد

هوشمند چترودی

کرمان

۳

فاطمه السادات

حسینی دهنوی

کرمان

۴

سیدمجتبی

حسینی

مشهد

۵

وحید

حامد

یزد

۶

نیلوفر

حیدرپور بیدگلی

تهران

۷

محمد

حجازی نوقابی

مشهد

۸

فاطمه

محسنی

کرمانشاه

۹

سمیرا

افضلی شهری

گناباد

۱۰

سیده طیبه

خدابخشی

تهران

سه نفر اول گروه هنر

رتبه

نام

نام خانوادگی

شهر

۱

یاسمین

قلعه نویی

تهران

۲

شیرین

جعفری نسب کرمانی

تهران

۳

میترا

موحد

تهران

چهار نفر اول گروه زبان‌های خارجی

رتبه

نام

نام خانوادگی

شهر

۱

فاطمه

ولی زاده پاشا

بابل

۲

سروش

آرایی

اصفهان

۳

بیتا

مهری

اصفهان

۴

پردیس

پاشاخانلو

تهران

از تعداد کل داوطلبان برتر ۱۹ نفر پسر و ۱۷ نفر دختر هستند.

 منبع خبر: خبرگزاری مهر

 مسئول صفحه‌ی خبر: مهندس پویا سلطان‌تبار