آمارهای تکان‌دهنده کنکوری!

۱- در سال‌های ۹۱، ۹۲ و ۹۳ تنها ۲ نفر در رشته‌ی ریاضی و ۷ نفر در رشته‌ی تجربی به پرسش‌های زبان و ادبیات فارسی ۱۰۰% پاسخ داده‌اند!

.
۲- نتیجه‌گیری‌های آماری نشان می‌دهد که احتمالاً دشوارترین سؤالات ادبیات در رشته‌ی هنر و زبان‌های خارجی طرح شده است!

.
۳- بیشترین درصد سؤالات بی‌پاسخ یا با پاسخِ نادرست در سؤالات املا به چشم می‌خورد!

.
۴- از میان داوطلبان رشته‌ی ریاضی در ۳ سال اخیر، ۲ نفر به پرسش‌های ریاضی ۱۰۰% پاسخ داده‌اند! (مانند ادبیات!)

.
۵- از میان داوطلبان تجربی، در سه سال اخیر ۱۰ نفر به پرسش‌های ریاضی درست پاسخ داده‌اند! (بیشتر از ادبیات و رشته‌ی ریاضی!!!)

.
۶- سال‌هاست که کسی به سؤالات زمین‌شناسی ۱۰۰% پاسخ نداده است! (باید فکری به حالِ زمین کرد!)

konkoor dokhtaran konkoor pesaran