پرسش‌ها و پاسخ‌های تشریحی- کنکور ۹۶ – ادبیات – دکتر سبطی

سوالات – رشته انسانی

 

 

پاسخ ها- رشته انسانی

 

 


سوالات – رشته هنر

 

 

پاسخ ها- رشته هنر

 

 


 

سوالات – رشته ریاضی

 

 

پاسخ ها- رشته ریاضی

 

 


 

سوالات – رشته تجربی

 

پاسخ ها- رشته تجربی

 

 


 

سوالات – رشته زبان – ادبیات فارسی

 

پاسخ ها – رشته زبان – ادبیات فارسی


 

سوالات – رشته ادبیات فارسی خارج از کشور

 

پاسخ ها – رشته ادبیات فارسی خارج از کشور