هندسه و گسسته(مهندس شریف خطیبی) _ آزمون جامع 3 تعاونی سنجش ۱۴۰۰

تحلیل مهندس شریف خطیبی

نقد سوالات هندسه 12 آزمون سنجش 3                                                               1400/3/7

سؤال 131ـ سؤالی زیبا از مفاهیم ضرب ماتریس‌ها

سؤال 132ـ سؤالی ساده فقط پر محاسبه و تکراری از سال‌های قبل. البته ایده‌ای جدید در مفهوم ماتریس معکوس و دترمینان آن.

سوال 133ـ بسیار ساده از مبحث دترمینان فقط دقت در محاسبات

سؤال 134ـ سؤال تکراری و زمان‌بر از مفاهیم و تمارین کتاب درسی و باز هم احتمال تکرار شدن مشابه آن در کنکور.

سؤال 135ـ سؤالی از مبحث سهمی که مشابه آن در کنکورهای قبل آمده است.

سؤال 136ـ سؤال زیبا و مهم از مفاهیم ضرب داخلی دو بردار.

سؤال 137ـ سؤال تکراری از مفاهیم ضرب خارجی و مساحت متوازی‌الاضلاع.

نکته مهم برای دوستان دانش‌پژوه:

به‌نظر این‌جانب سؤال‌های هندسه دوازدهم بسیار استاندارد ولی پرمحاسبه و زمان‌بر بودند.

تعداد سؤال‌های مبحث مقاطع مخروطی کم بود، جا داشت حداقل یک سؤال دیگر از مقاطع مخروطی (مبحث دایره) و یا یکی از (مبحث بیضی) مطرح می‌شد.

لطفاً سؤال‌های این آزمون رو با دقت رفع اشکال و تحلیل بفرمایید.

نقد سوالات گسسته و آمار و احتمال  آزمون سنجش 3                                                1400/3/7

مهندس شریف خطیبی

سؤال 101) این سؤال با اصل شمول یا نمودار ون حل می‌شود و استاندارد و مشابه زیادی در سال‌های قبل دارد و از کتاب سال دهم و یا ترکیبات دوازدهم است.

سؤال 138) از فصل اول مبحث گزاره و منطق و سؤالی بسیار خوب و قابل تأمل برای کنکور امسال است. مشابه آن در آزمون‌ها وکتاب‌های تست موجود در بازار زیاد است، البته نقیض گزاره دو شرطی کم‌تر دیده شده است و توجه به آن برای کنکور امسال لازم است.

سؤال 139) سؤال دشوارافراز و البته حالت‌های ساده‌تر آن در کنکورها آمده است ولی این سؤال را نداشتیم، چون صورت سؤال کمی گیج‌کننده است!!

سؤال 140) سؤال احتمال شرطی و قانون بیز، سؤالی شبیه به تمارین کتاب درسی و استاندارد.

سؤال 141) سؤال از قوانین احتمال و بسیار جدید که ترکیبی از قوانین احتمال و غیرهمشانس است.

سؤال 142) سؤال مفهومی و دشوار از آمار توصیفی و سؤالی جدید از مفهوم میانه و مد و میانگین و داده‌های دورافتاده.

سؤال 143) سؤالی پرتکرار در کنکورهای سال‌های قبل و زمان‌بر ولی استاندارد.

سؤال 144) سؤال از مفهوم بخش‌پذیری و قضیه تقسیم و غیرتکراری و قابل تأمل برای کنکور امسال!

سؤال 145) سؤال ترکیبی از همنهشتی و مفهوم ک.م.م و ب.م.م سؤال جدید و استاندارد

سؤال 146) سؤال از مباحث همنهشتی و دشوار و البته جدید.

سؤال 147) سؤال تکراری از مبحث معادله سیاله که زمان‌بر است.

سؤال 148) سؤال بسیار خوب از مفهوم دور در گراف و با این مدل طرح کاملاً جدید ولی بسیار دشوار.

سؤال 149) سؤال جدید از مفهوم درجه رأس‌های گراف و البته زمان‌بر چون هر گزینه باید تجزیه شود.

سؤال 150) سؤال پر تکرار در سال‌های قبل و آسان از احاطه‌گر مینیمال

سؤال 151) سؤالی از مفهوم جایگشت با تکرار بسیار دشوار که در هیچ کنکوری نبوده و بیش‌تر به سؤال‌های مقدماتی المپیاد شبیه است.

سؤال 152) سؤال مفهومی از آنالیز ترکیبی سال دهم و ترکیبات سال دوازدهم

سؤال 153) سؤال عالی از مفهوم تابع پوشا و مهم برای کنکور امسال!

جمع‌بندی:

سؤال‌های فصل احتمال و منطق و مجموعه و آمار از کتاب یازدهم بسیار عالی و مفهومی بودند.

البته ای کاش به جای 3 سؤال از آمار توصیفی یکی از احتمال طرح می‌شد یا حداقل یکی از آمار استنباطی!

سؤال‌های فصل نظریه اعداد استاندارد و البته کمی دشوار بودند ولی مشابه سال‌های قبل

سؤال‌های فصل گراف کمی دشوار بودند ولی بسیار خوب و مشابه سال‌های قبل

سؤال‌های فصل ترکیبیات هم غیر از یکی عالی و استاندارد و البته باز هم دشوار.

سؤال‌های طرح شده از کتاب دهم سخت و غیر قابل پیش‌بینی بود.

به‌نظر بنده در درس گسسته و آمار و احتمال سنجش سؤال‌هایی داشت که طراح‌های آن بسیار با دقت و تأمل سؤال طرح کرده بودند و سؤال‌هایی جدید طرح شده بود و غیرتکراری و دوستان دانش‌پژوه، حتماً تحلیل آزمون با دقت و رفع اشکالی با حوصله داشته باشند.