نظرات و سخنان دکتر خدایی، رییس سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص برگزاری آزمون سراسری، مافیای کنکور، سازمان سنجش و …

(آذر۹۶)

نظرات و سخنان دکتر خدایی، رییس سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص برگزاری آزمون سراسری، مافیای کنکور، سازمان

سنجش و …

کنکور در رشته های پرمتقاضی حذف نمی‌شود

?همه ما موافق حذف کنکور هستیم اما باید معیار جایگزین داشته باشیم.
?قطعا نمی توانیم کنکور را در رشته های پرمتقاضی حذف کنیم.
?قانون مصوب سال ۸۶ که از حذف کنکور صحبت می کرد لغو شده است.
?۷۵ درصد درآمد ثبت نام کنکور به دانشگاه ها داده می شود.