مهندس علمداری-شیمی-کنکور سراسری ۹۶

تحلیل درس شیمی رشته ریاضی

[gview file=”https://daryaftpub.com/wp-content/uploads/2017/08/Nagh-shimi-riazi.pdf”]

 


 

تحلیل درس شیمی رشته تجربی

[gview file=”https://daryaftpub.com/wp-content/uploads/2017/08/Nagh-shimi-tajrobi.pdf”]