زمان ثبت‌نام کنکورهای سراسری و کارشناسی ارشد ۹۹ در بهمن

 متقاضیان ورود به دانشگاه‌ها می‌توانند از 14 بهمن ماه برای 2 کنکور سراسری و کارشناسی ارشد 99 ثبت‌نام کنند.