زمان برگزاری کنکور تغییر نمی‌کند

✅معاون آموزشی وزارت بهداشت:
🔺برخی از امتحانات، امتحانات کلیدی هستند و قابل تغییر نیستند.

🔺نمونه‌های آن کنکور در ایران و برخی آزمون‌های علوم پزشکی مانند دستیاری هستند.

🔺این امتحانات بسیار حساس بوده و به صورت ملی است و امیدواریم با رعایت پروتکل‌های بهداشتی طبق زمان بندی انجام شود.

🔺احتمالاً امتحان بورد که فوریت کمتری نسبت به سایر آزمون‌ها دارد به عقب بیندازیم.