دانشگاه تهران چگونه ساخته شد؟

 

دانلود

گفتگوی پسر دکتر حسابی با سیمای جمهوری اسلامی درباره ی تاسیس دانشگاه تهران . بدون شک هیچ اتفاقی به این اندازه در پیشرفت دانش و فرهنگ سرزمینمان در قرن اخیر بااهمیت نبوده است و بی جهت نیست که دانشگاه تهران دانشگاه مادر نام دارد. جالب است بدانید که معمار دانشگاه تهران آندره گدار معمار نامدار فرانسوی بود.