بررسی نکته‌های ویژه و سودمند کنکور ۹۹

✅نشر دریافت پایه گذار نقد و بررسی سوالات کنکور است.
این سنّت را دکتر هامون سبطی در سال ۱۳۸۸ پایه نهادند و از سال ۱۳۸۹ با همراهی استادانی بزرگ همچون دکتر بوذری، استاد ملاک پور، استاد ذهبی، استاد کاغذی، دکتر اناری، مهندس فرزان، ، مهندس عمید، مهندس عطا صادقی، مهندس سلامیان، مهندس عباسپور، مهندس علمداری، استاد خاکباز، مهندس هورفر، دکتر بابایی.،دکتر محمد جلاجور، دکتر عمارلو، مهندس ایدلخانی، استاد کردافشاری و دیگر استادان بزرگ ایران در سایت wwww.daryaftpub.com پی گرفته شد.

✅هر سال این نقدها در نامه رسمی به سازمان سنجش فرستاده شده، مورد توجه و موثر در اصلاح کلید نهایی سوالات واقع می شود.👌

🎁اما مانند هر سال هدف ما از برنامه های چهارشنبه و پنج شنبه عصر، نه نقد رسمی است نه کلید زدن.
هدف این است:
💥۱. پیدا کردن نکته ها و دام های تازه و آموزش راه حل ها به شما برای به کارگیریشان در کنکور فرداتان

💥💥۲. مانع شدن از این که شما شب کنکورتان از خودتان کنکور بگیرید 😱
و با جسم و جانی آسیب دیده در فردای کنکور خودتان آنگونه ظاهر نشوید که سزاوار تلاش و دانش شماست. شب کنکورتان را به استادان دریافت بسپارید🌻