اولین نمایشگاه تخصصی کتاب آموزشی و کمک آموزشی

تبریز

غرفه ۳۳۴ سالن ستارخان

محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تبریز

زمان ۲۲ شهریور الی ۲۹ شهریور ۱۳۹۸