املا و لغت در آزمون سراسری : تست ها و مطالب تکمیلی

تست‌ها و مطالب تکمیلی چاپ‌های جدید کتاب :

تست‌های سال96 با پاسخ تشریحی

(به‌روزرسانی فایل: 13شهریور96)

[gview file=”https://daryaftpub.com/wp-content/uploads/2017/09/takmili-Emla-va-loghat-sebti-96.pdf”]

دانلود↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑

.

تست‌ها و صفحه‌های تکمیلی  (به‌روزرسانی فایل:7مهر95) :

[gview file=”https://daryaftpub.com/wp-content/uploads/2016/08/takmili-emla-chap29-sebti-13950707A.pdf”]

دانلود↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑