حضور نخبگان گروه “پیله” درکنار استادان بزرگ کشور در کلاس های نکته و تست کاد(ادبیات)

بارگذاری این کلاس ها نهایتا از ۱۵ همین ماه در تارنمای نشر دریافت آغاز می شود و حدود ۳۰ ساعت تدریس ویژه و ممتاز است به همراه pdf جزوه کلاسی( همانند کلاس های نکته و تست حضوری) که تا پایان فروردین کامل خواهدشد و همه مباحث کنکور را در هر دو نظام پوشش می دهد. هم برای کسانی که هنوز به شکل جدی برای کنکور ادبیات نخوانده اند کارساز است هم برای آنهایی که رسیدن به بالاترین ترازهای ادبیات در کنکور ۹۹ هدفشان است.
💥💥با همکاری نخبگان گروه “پیله” ( ایزدمهر احمدی نژاد، رتبه ۱ تجربی کل کشور و نیما جواهری، رتبه ۱ انسانی منطقه ۳)