آلا: ویدئوهای آموزش رایگان آرایه ها . دکتر هامون سبطی

آموزش کامل آرایه های ادبی کنکور به صورت رایگان توسط دکتر سبطی در دوازده جلسه.

دانش آموزان کنکوری،دهمی و یازدهمی با دیدن ویدیو های زیر نگاهی درست به آرایه های ادبی پیدا کنید و به راحتی از پس تست های کنکور برآیید.

 این جلسات تنها شامل آرایه نیستند بلکه در آنها می آموزید که چگونه شعر بخوانید و درک درستی از آن پیدا کنید،یعنی بخش بزرگی از خوانش و درک ادبی در این ویدیو ها پوشش داده شده است.