۱۳۹۷/۰۴/۲۰

نشر دریافت : پاسخ ما (کتاب‌ها، کلاس‌ها، بخش‌های سایت و …)

پاسخ مدیران نشر دریافت به پرسش‌های شما (نشر […]
۱۳۹۶/۱۰/۰۱

آشنایی کلی با کتاب‌های آموزش نشر دریافت

مؤلفان این انتشارات کتاب نمی‌نویسند!مگرآن‌که مطمئن باشند […]
۱۳۹۴/۰۸/۲۸

کتاب تناسب مفهومی و قرابت معنایی دکتر سبطی

    این کتاب از مجموعه‌ی جدید کتاب‌های […]
۱۳۹۴/۰۸/۲۸

کتاب املا و لغت در آزمون سراسری دکتر سبطی

خواندن این کتاب، اضطراب و دشواری چند […]
۱۳۹۴/۰۸/۲۸

کتاب زبان فارسی دکتر سبطی

کتاب سفارش شده از سوی وزارت آموزش […]
۱۳۹۴/۰۸/۲۸

کتاب فیزیک پیش‌دانشگاهی ۱ استاد ذهبی

کتاب‌ سفارش شده از سوی وزارت آموزش […]
۱۳۹۴/۰۸/۲۸

کتاب فیزیک پیش‌دانشگاهی ۲ استاد ذهبی

می‌گویند که گر صبر کنی ز غوره […]