۱۳۹۶/۱۰/۱۷

ساماندهی جدید سهمیه‌های کنکور از سال ۹۷ اجرایی می‌شود

دی ۱۳۹۶ – یگان خبر نشر دریافت معاون دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه آزمون های سراسری دارای ۱۹ سهمیه است، گفت: سهمیه های […]