ویدئوی سخنرانی دکتر سبطی در نمایشگاه کتاب: کتاب‌های تازه تألیف نگارش و فارسی سال دهم

.

ویدئوی سخنرانی دکتر هامون سبطی در سی‌امین نمایشگاه کتاب تهران با موضوع نگاهی به کتاب‌های تازه تالیف نگارش و فارسی سال دهم متوسطه

قسمت نخست:

 

.قسمت دوم:

sokhanrani02-01

 

.قسمت سوم:

sokhanrani03-01

sokhanrani03-02

sokhanrani03-03

sokhanrani03-04

sokhanrani03-05

 

.قسمت چهارم:

sokhanrani04-01

sokhanrani04-02

 

 

 

.قسمت پنجم:

.قسمت ششم:

.قسمت هفتم:

.قسمت هشتم:

.قسمت نهم:

.قسمت دهم:

.قسمت یازدهم:

.

 

.

 

.