۱۳۹۶/۰۵/۱۵

مهندس علمداری-شیمی-کنکور سراسری ۹۶

تحلیل درس شیمی رشته ریاضی     تحلیل درس شیمی رشته تجربی
۱۳۹۶/۰۵/۱۵

استاد ذهبی-فیزیک-کنکور سراسری ۹۶

تحلیل درس فیزیک رشته تجربی     تحلیل درس فیزیک رشته ریاضی
۱۳۹۶/۰۴/۲۲

استاد کاغذی-کنکور سراسری ۹۶

تحلیل درس عربی     تحلیل درس معارف رشته ریاضی     تحلیل درس معارف رشته تجربی
۱۳۹۶/۰۴/۲۲

استاد شریف خطیبی-کنکور سراسری ۹۶

  تحلیل درس هندسه ۱ و ۲   تحلیل درس هندسه تحلیلی  
۱۳۹۶/۰۴/۲۲

استاد هورفر-کنکور سراسری ۹۶

تحلیل درس عربی کنکور ریاضی ۹۶ تحلیل عربی آزمون هنر ۹۶ تحلیل عربی کنکور زبان تحلیل عربی کنکور انسانی ۹۶ تحلیل عربی کنکور تجربی ۹۶
۱۳۹۶/۰۴/۲۲

استاد هاشمی طاهری-کنکور سراسری ۹۶

دیفرانسیل و ریاضیات پایه  
۱۳۹۶/۰۴/۲۲

دکتر چلاجور-کنکور سراسری ۹۶

نقد و بررسی زیست       نقد تکمیلی زیست     نقد و بررسی زمین شناسی      
۱۳۹۶/۰۴/۱۵

دکتر بوذری-کنکور سراسری ۹۶

  نقد و بررسی عربی ۹۶