آقای آزادبه فرزان، فارغ‌التحصیل رشته‌ی ریاضی از دانشگاه صنعتی شریف و ادامه‌ی تحصیل در رشته‌ی آموزش ریاضی از دانشگاه پیتس ‌بورگ، متولد ۱۳۵۳
عضو دفتر تألیف و شورای برنامه‌ریزی کتب ریاضی آموزش و پرورش
مدیر خانه ریاضیات تهران
مدرس درس‌:
حساب دیفرانسیل و انتگرال

مؤلف کتاب‌های:
۱. دنباله و سری انتشارات اندیشه فائق
۲. دیفرانسیل (کار گروهی) انتشارات آیندگان
مراکز تدریس و تلفن تماس:
۳. دبیرستان فرزانگان ۱ (خ ایتالیا)
۴. پیش‌دانشگاهی مهدوی (زعفرانیه)
۵. پیش‌دانشگاهی سوده (اشرفی اصفهانی)
۶. پیش‌دانشگاهی منظومه خرد (ولنجک)
۷. پیش‌دانشگاهی فدک (منطقه ۱۸)