پس از این تقریباً در تمامی نمایشگاه‌های استانی کتاب، نماینده‌ی فروش خواهیم داشت! (غیر از نمایشگاه‌های هم‌زمان)

اما دیدگاه‌هایتان را بجای انتقال به مسئول غرفه که فقط وظیفه‌ی فروش را به عهده دارد، در سایت با ما درمیان بگذارید.

جدول نمایشگاه‌های استانی کتاب و زمان‌بندی آن‌ها

.


namayeshgah 94 tehran01