موسیقی ملی : (ترانه ی داروگ استاد شجریان)

سروده از نیما

آهنگ از استاد فرهاد فخرالدینی و استاد لطفی

با آواز آسمانی سیاوش( محمدرضا شجریان)

با همراهی ارکستر ملی ایران

 

و این هم  خوانش این شعر با صدای احمد شاملو