همه خاک ایران سرای من است: موسیقی بوشهری: اثر۳

 

اثر۱: از دیرباز موسیقی  کناره های جنوبی سرزمین ما، راوی برخورد فرهنگ های گونه گون ایرانی و غیر ایرانی بوده که با مردمان این  بندرها در ارتباط  بوده اند. «ناگهان» نمونه ی آشکاری از درهم آمیزی موسیقی بوشهری،عشایری و هندی [و تا حدی فلامنکو -اسپانیایی] با شعر حکیم خیام نیشابوری است. کاری زیبا از هنرمندان بین المللی محسن شریفیان و بهنام شهرکی.
 .
.
اثر۲: شروهٔ تنگستانی ـ   آواز : عبدالرحیم کرمی

.

اثر۳:

بیت‌خوانی ـ آواز و نی‌جفتی/ آواز : عبدالرحیم کرمی/نی انبان و نی جفتی : احمد علیشرفی/سرپرست : سعید شنبه زاده

.

موسیقی بوشهری : 

 

بخش مهمى از موسیقى منطقه بوشهر را نوحه‌ها و آوازهاى مراسم عزادارى تشکیل مى‌دهد. سینه‌زنى در بوشهر همیشه با آواز توأم است. اجراى‌سنج و دمام براى خبر کردن مردم براى انجام مراسم سینه‌زنى انجام مى‌گیرد. بوق وظیفه هماهنگى را میان دو دسته مختلف به‌عهده دارد. شروع نواختن با بوق است و ختم مراسم دمام نیز با بوق انجام مى‌گیرد. محلات مختلف بوشهر در ارتباط با مراسم‌‌سنج و دمام تعصب زیادى دارند و اجازه نمى‌دهند فرد غریبه‌اى در نواختن‌سنج و دمام شرکت کند.

 

سبالو یکى از فرم‌هاى موسیقى محل بوشهر است. این آواز همراه با دایره و نیز خوانندگانى که دایره‌وار نشسته‌اند اجرا مى‌شود. ظاهرا سبالو متاثر از موسیقى افریقا و عرب بوده است. نوع دیگر یزله است که همراه با دست زدن انجام مى‌شود و ملودى بیش از متن داراى اهمیت مى‌باشد.شروه “ فرم دیگرى از موسیقى بوشهر است که این نوع هنوز هم در دشتستان، موطن اصلى‌اش وجود دارد. ترانه‌هاى امروزى بوشهر بیشتر از دو شاعر معروف محلى یعنى فایز و مفتون است. از مقام‌هاى سازى موسیقى بوشهر یکىحاجیونی است و دیگرى مولودی. در مولودى نوعى حرکت مخصوص دسته‌جمعى وجود دارد و در روزهاى بخصوصى مثل اعیاد مذهبى اجرا مى‌شود. شکی نیز موسیقى مراسم شادى است که بانى انبان یا نى جفتى همراه با دمام و یا دایره اجرا مى‌شود و با دست زدن همراه است.

 
نوع دیگر از موسیقى بوشهر که بانى انبان و دایره اجرا مى‌شود ، چوبى چهار دستمالهاست. در این نوع ، نوازندگان هنگام نواختن با حرکات منظم پا به شکل خاصى دایره‌وار حرکت مى‌کنند و حول یک محور مى‌چرخند. معمولاً چند رقصندهٔ زن در میان دایره با حرکاتى خاص رقص سنگینى را اجرا مى‌کنند، که فضاى خاصى بوجود مى‌آورد. این مقام امروز، در میان کولى‌هاى بوشهر رایج است. بندری از آهنگ‌هاى سازى منطقه بوشهر است که ریتمى تند دارد و مخصوص رقص است. سازهاى بوشهر عبارتند از : نى‌انبان، نى جفتی،نى تکی، بوق، دمام و سنج.