درباره ی توانمندی و قدرت تألیف دکتر شهاب اناری( رتبه ۱ آزمون سراسری ۷۶) نیازی به گفتن ما نیست.

خودتان بهتر می دانید!

اطلاعات تکمیلی، شامل وضعیت تآلیف و نشر، مشخصات چاپ جدید(تاریخ – تعداد صفحه و…) و سفارش کتاب در صورت موجود بودن در:
فروشگاه اینترنتی
 

فهرست کتاب

بخشی از کتاب

Ketabhaye Hamayesh Zaban Englisi

 نظرسنجی کتاب

 

جمع‌بندی و میانگین نظرسنجی‌های کتاب:

   تاریخ بروزرسانی:تیر ۱۳۹۴

 

توانایی نگارنده در پوشش حداکثری مطالب و نکته‌ها در صفحاتی محدود: ۱۹.۷
———————————————–

.ایجاد ارتباط میان مفاهیم و نکته‌های پراکنده ۱۹.۵
———————————————–
آشکارکردن نکته‌های پنهان و دور از چشم کتاب‌های درسی:۲۰
———————————————–
برطرف‌کردن مشکلاتی (بدفهمی‌ها، مفاهیم یا نکته‌های پیچیده و غیرقابل فهم و…)که با خواندن کتاب‌های دیگر برای شما حل نشده‌بود: ۲۰
———————————————–
ایجاد حس صمیمیت و نزدیکی با خواننده‌ی کتاب: ۱۵.۷
———————————————–
روانی و زیبایی نوشتار کتاب:۱۸.۷
———————————————–
بهره‌بردن از شکل‌ها یا نمودارهای مناسب برای جمع‌بندی مطالب: ۱۸.۹
———————————————–
کیفیت مثال‌ها، تمرین‌ها و تست‌های تمرینی و آموزشی: ۱۷.۹
———————————————–
کیفیت پاسخ تحلیلی مثال‌ها، تمرین‌ها و تست‌های تمرینی و آموزشی:  ۲۰
———————————————–
تناسب حجم‌کتاب به‌عنوان یک کتاب جمع‌بندی با میزان اهمیت آن برای شما: ۲۰
———————————————–
مناسب‌بودن قیمت کتاب در مقایسه با کتاب‌های مشابه:۲۰

———————————————–
کیفیت تایپ، رسم شکل و صفحه‌بندی کتاب: ۲۰
———————————————–
طرح روی جلد کتاب:۱۸.۹

———————————————–

 

به‌نظر شما مهم‌ترین برتری این کتاب چیست؟ کم حجم و جامع، خلاصه بندی نکات
———————————————–

به‌نظر شما مهم‌ترین نقطه‌ضعف این کتاب در کجاست؟ زبان کتاب یه مقدار عامیانه تر باشد/کم بودن مثال و تمرین
چه پیشنهادی برای بهترشدن این کتاب دارید؟ زبان کتاب را عامیانه تر کنید

———————————————–

 

 

 .

.

.