کتاب همایش فیزیک نوشته‌ی مهندس میرحسینی و دکتر عبداللهی‌نیا  

برای کسانی که فیزیک می دانند و به دنبال روشی برای جمع‌بندی این همه فرمول و نکته در چند ماه پیش از کنکور هستند یک پدیده ی تازه ، منحصر به فرد  و کارگشا است. واقعاً جمع‌بندی درسی به عظمت فیزیک در یک کتاب کم‌حجم نیاز به تجربه و توانایی تدریسی معجزه‌آسایی دارد.

برای رشته‌های ریاضی و تجربی

اطلاعات تکمیلی، شامل وضعیت تآلیف و نشر، مشخصات چاپ جدید(تاریخ – تعداد صفحه و…) و سفارش کتاب در صورت موجود بودن در:

فروشگاه اینترنتی

.

پیش‌گفتار، فهرست و بخشی از کتاب

hamayesh fizik-1

نظرسنجی کتاب

.

تشابه تست‌های کتاب همایش فیزیک با  تست‌های کنکور: ۱)تجربی ۲)ریاضی:

 

 

۱) تشابه تست‌های فیزیک کنکور تجربی۹۳ با کتاب همایش فیزیک:

فیزیک کنکور تجربی: کتاب همایش فیزیک نشر دریافت

تست۲۰۶ فیزیک کنکور تجربی: تست۷۸ کتاب همایش  و مثال۸ صفحه۵۳ (قسمت ب)

تست۲۰۷ کنکور: تست۳۶۳ کتاب همایش و مثال۲ صفحه۵۱ 

*تست۲۰۸ کنکور: تست۳۵ کتاب همایش 

Tajrobi 93-test 208

035 fizik-riazi

تست۲۰۹ کنکور: درس‌نامه‌ی صفحه۱

تست۲۱۰ کنکور: تست۳۷۲ کتاب همایش  و مثال۳۳ صفحه۶۱

تست۲۱۱ کنکور: تست۸۲ کتاب همایش (۸۰% شباهت)

*تست۲۱۲ کنکور: تست۲۶۷ کتاب همایش 

Tajrobi 93-test 212

 

267 fizik-riazi

*تست۲۱۳ کنکور: تست۲۱۸ و ۳۹۶ کتاب همایش 

Tajrobi 93-test 213

218 fizik-riazi

تست۲۱۴ کنکور: مثال۴۳ صفحه۶۳ 

*تست۲۱۵ کنکور: تست۲۱۳ کتاب همایش  و تست۴۰۰

Tajrobi 93-test 215

 

213 fizik-riazi

*تست۲۱۶ کنکور: تست۳۵۵ کتاب همایش 

Tajrobi 93-test 216

355 fizik-riazi

تست۲۱۷ کنکور: تست۲۲۲ کتاب همایش (آینه‌های کروی و عدسی‌ها شبیه هم حل می‌شوند.)

تست۲۱۸ کنکور: تست۱۱۲و ۳۴۵ کتاب همایش

*تست۲۱۹ کنکور: تست۲۲۰ کتاب همایش 

Tajrobi 93-test 219

220 fizik-riazi

*تست۲۲۰ کنکور: تست۱۵۰ کتاب همایش

Tajrobi 93-test 220

 

150 fizik-riazi

*تست۲۲۱ کنکور: تست۲۹۹ کتاب همایش 

Tajrobi 93-test 221

299 fizik-riazi

تست۲۲۲ کنکور: تست۳۸۴ کتاب همایش و مثال۲۷ صفحه۵۹

تست۲۲۴ کنکور: تست ۱۲ ، ۲۹ و ۳۸۲ کتاب همایش 

تست۲۲۵ کنکور: تست۲۵۷ کتاب همایش 

*تست۲۲۶ کنکور: تست۳۲ کتاب همایش 

Tajrobi 93-test 226

032 fizik-riazi

تست۲۲۷ کنکور: درس‌نامه‌ی صفحه۳ 

*تست۲۲۸ کنکور: تست۳۰۲ کتاب همایش 

Tajrobi 93-test 228

302 fizik-riazi

*تست۲۲۹ کنکور: تست۲۴۰ کتاب همایش 

Tajrobi 93-test 229

240 fizik-riazi

*تست۲۳۰ کنکور: تست۱۵ کتاب همایش و مثال۱۸ صفحه۵۷

 

Tajrobi 93-test 230

 

015 fizik-riazi

 

Page_057-mesal18

*تست۲۳۱ کنکور: مثال۱۷ صفحه۵۷ 

Tajrobi 93-test 231

 

Page_057-mesal17

تست۲۳۲ کنکور: تست۹۷ کتاب همایش و توضیح بالای صفحه۱۰

تست۲۳۳ کنکور: مثال۲۲ صفحه۵۸ (قسمت ب) 

*تست۲۳۴ کنکور: توضیح پایین صفحه۱۳ 

Tajrobi 93-test 234

Page_013-payin

 

تست۲۳۵ کنکور: تست۱۶ کتاب همایش و نمودار صفحه۱۶

 

۲) تشابه تست‌های فیزیک کنکور ریاضی۹۳ با کتاب همایش فیزیک:

تست ۱۵۶ فیزیک کنکور ریاضی۱۳۹۳: تست ۵۳ کتاب همایش 

تست ۱۵۷ کنکور: تست ۱۴۸ کتاب همایش و تست ۲۷۰ کتاب همایش

تست ۱۵۸ کنکور: تست ۳۲۳ کتاب همایش 

* تست ۱۵۹ کنکور: تست ۳۵ کتاب همایش

Riyazi 93-test159

035 fizik-riazi

تست۱۶۰ کنکور: تست ۳۲۹ کتاب همایش 

تست ۱۶۱ کنکور: تست ۱۱۰ کتاب همایش 

تست ۱۶۲ کنکور: تست ۳۸۸ کتاب همایش

تست ۱۶۳ کنکور: تست ۶۵ و ۲۸۹ کتاب همایش (ترکیب ساده‌ای از این دو تست)

تست ۱۶۴ کنکور: تست ۲۶۷ کتاب همایش 

تست ۱۶۵ کنکور: تست ۱۶۲ کتاب همایش

* تست ۱۶۶ کنکور: تست ۲۱۸ کتاب همایش 

Riyazi 93-test166

218 fizik-riazi

* تست ۱۶۷ کنکور: تست ۲۱۲ کتاب همایش

Riyazi 93-test167

 

212 fizik-riazi

تست ۱۶۸ کنکور: تست ۳۷۹ کتاب همایش

تست ۱۶۹ کنکور: توضیح پایین صفحه ۴۸ + مثال ۵۱ صفحه ۶۵ کتاب همایش

* تست ۱۷۰ کنکور: مثال۵۲ صفحه۶۶ کتاب همایش و تست ۶۰ کتاب همایش

Riyazi 93-test170

Page_066-mesal52

060 fizik-riazi

* تست ۱۷۱ کنکور: صفحه۲۴ و تست ۳۴۹ کتاب همایش 

Riyazi 93-test171

 

Page_024

349 fizik-riazi

* تست ۱۷۲ کنکور: صفحه۲۸: نکته۹ کتاب همایش

Riyazi 93-test172

Page_028-nokte9

* تست ۱۷۳ کنکور: تست ۱۷۶ کتاب همایش 

Riyazi 93-test173

176 fizik-riazi

تست ۱۷۴ کنکور: تست ۱۷۷ کتاب همایش (آینه و عدسی همگرا همانند هم می‌باشند)

تست ۱۷۵ کنکور: بسیار ساده‌تر از مثال ۴۰ صفحه ۶۳ کتاب همایش

تست ۱۷۶ کنکور:تست ۸۶ و ۳۹۷ کتاب همایش (ترکیبی از این دو تست)

تست ۱۷۷ کنکور:تست ۲۵۰ کتاب همایش (بسیار ساده‌تر از این تست)

* تست ۱۷۹ کنکور:تست ۳۳۵ ، ۳۴۱ و ۳۷۷ کتاب همایش

Riyazi 93-test179

335 fizik-riazi

341 fizik-riazi

377 fizik-riazi

* تست ۱۸۰ کنکور:تست ۳۳۴ و ۸۷ کتاب همایش 

Riyazi 93-test180

334 fizik-riazi

087 fizik-riazi

* تست ۱۸۱ کنکور:تست ۲۲۶ کتاب همایش  و تست ۴۶

Riyazi 93-test181

226 fizik-riazi

046 fizik-riazi

تست ۱۸۳ کنکور: تست ۳۰۴ کتاب همایش

* تست ۱۸۴ کنکور:تست ۴ و ۱۸۵ کتاب همایش

Riyazi 93-test184

004 fizik-riazi

185 fizik-riazi

تست ۱۸۵ کنکور:تست ۱۲۱ و ۸۹ و نکته‌ی صفحه ۲۳ کتاب همایش

تست ۱۸۷ کنکور:تست ۲۲ ، ۲۳ و ۴۰۶ کتاب همایش

تست ۱۸۸ کنکور: تست ۱۶۶ کتاب همایش

تست ۱۹۰ کنکور:درس‌نامه‌ی پایین صفحه۸ و تست ۳۶۸ کتاب همایش

* تست ۱۹۱ کنکور:مثال ۱۵ و ۱۶ صفحه ۵۶ کتاب همایش

Riyazi 93-test191

Page_056-mesal15&16

تست ۱۹۲ کنکور: تست ۳۴۲ کتاب همایش 

تست ۱۹۳ کنکور: مثال ۱۶ صفحه ۵۶ کتاب همایش

تست ۱۹۴ کنکور: مثال ۴۸ صفحه ۶۴ کتاب همایش

* تست ۱۹۶ کنکور: تست ۴۳ کتاب همایش 

Riyazi 93-test196

043 fizik-riazi

* تست ۱۹۷ کنکور: پایین صفحه ۱۰ و

                       بالای صفحه ۱۱ کتاب همایش (تبدیل ev به j)

Riyazi 93-test197

Page_011-ev to j2

تست ۱۹۸ کنکور: تست ۴۰۱ و مثال ۲۳ صفحه ۵۸ کتاب همایش

تست ۱۹۹ کنکور: صفحه۴۱ و صفحه ۴۲ کتاب همایش

تست ۲۰۰ کنکور: درس‌نامه‌ی صفحه ۱۵ کتاب همایش