کتاب همایش فیزیک نوشته‌ی مهندس میرحسینی و دکتر عبداللهی‌نیا  

برای کسانی که فیزیک می دانند و به دنبال روشی برای جمع‌بندی این همه فرمول و نکته در چند ماه پیش از کنکور هستند یک پدیده ی تازه ، منحصر به فرد  و کارگشا است. واقعاً جمع‌بندی درسی به عظمت فیزیک در یک کتاب کم‌حجم نیاز به تجربه و توانایی تدریسی معجزه‌آسایی دارد.

برای رشته‌های ریاضی و تجربی

اطلاعات تکمیلی، شامل وضعیت تآلیف و نشر، مشخصات چاپ جدید(تاریخ – تعداد صفحه و…) و سفارش کتاب در صورت موجود بودن در:

فروشگاه اینترنتی

.

پیش‌گفتار، فهرست و بخشی از کتاب

hamayesh fizik-1

نظرسنجی کتاب

.

تشابه تست‌های کتاب همایش فیزیک با  تست‌های کنکور: ۱)تجربی ۲)ریاضی:

 

 

۱) تشابه تست‌های فیزیک کنکور تجربی۹۳ با کتاب همایش فیزیک:

فیزیک کنکور تجربی: کتاب همایش فیزیک نشر دریافت

تست۲۰۶ فیزیک کنکور تجربی: تست۷۸ کتاب همایش  و مثال۸ صفحه۵۳ (قسمت ب)

تست۲۰۷ کنکور: تست۳۶۳ کتاب همایش و مثال۲ صفحه۵۱ 

*تست۲۰۸ کنکور: تست۳۵ کتاب همایش 

Tajrobi 93-test 208

035 fizik-riazi

تست۲۰۹ کنکور: درس‌نامه‌ی صفحه۱

تست۲۱۰ کنکور: تست۳۷۲ کتاب همایش  و مثال۳۳ صفحه۶۱

تست۲۱۱ کنکور: تست۸۲ کتاب همایش (۸۰% شباهت)

*تست۲۱۲ کنکور: تست۲۶۷ کتاب همایش 

Tajrobi 93-test 212

 

267 fizik-riazi

*تست۲۱۳ کنکور: تست۲۱۸ و ۳۹۶ کتاب همایش 

Tajrobi 93-test 213

218 fizik-riazi

تست۲۱۴ کنکور: مثال۴۳ صفحه۶۳ 

*تست۲۱۵ کنکور: تست۲۱۳ کتاب همایش  و تست۴۰۰

Tajrobi 93-test 215

 

213 fizik-riazi

*تست۲۱۶ کنکور: تست۳۵۵ کتاب همایش 

Tajrobi 93-test 216

355 fizik-riazi

تست۲۱۷ کنکور: تست۲۲۲ کتاب همایش (آینه‌های کروی و عدسی‌ها شبیه هم حل می‌شوند.)

تست۲۱۸ کنکور: تست۱۱۲و ۳۴۵ کتاب همایش

*تست۲۱۹ کنکور: تست۲۲۰ کتاب همایش 

Tajrobi 93-test 219

220 fizik-riazi

*تست۲۲۰ کنکور: تست۱۵۰ کتاب همایش

Tajrobi 93-test 220

 

150 fizik-riazi

*تست۲۲۱ کنکور: تست۲۹۹ کتاب همایش 

Tajrobi 93-test 221

299 fizik-riazi

تست۲۲۲ کنکور: تست۳۸۴ کتاب همایش و مثال۲۷ صفحه۵۹

تست۲۲۴ کنکور: تست ۱۲ ، ۲۹ و ۳۸۲ کتاب همایش 

تست۲۲۵ کنکور: تست۲۵۷ کتاب همایش 

*تست۲۲۶ کنکور: تست۳۲ کتاب همایش 

Tajrobi 93-test 226

032 fizik-riazi

تست۲۲۷ کنکور: درس‌نامه‌ی صفحه۳ 

*تست۲۲۸ کنکور: تست۳۰۲ کتاب همایش 

Tajrobi 93-test 228

302 fizik-riazi

*تست۲۲۹ کنکور: تست۲۴۰ کتاب همایش 

Tajrobi 93-test 229

240 fizik-riazi

*تست۲۳۰ کنکور: تست۱۵ کتاب همایش و مثال۱۸ صفحه۵۷

 

Tajrobi 93-test 230

 

015 fizik-riazi

 

Page_057-mesal18

*تست۲۳۱ کنکور: مثال۱۷ صفحه۵۷ 

Tajrobi 93-test 231

 

Page_057-mesal17

تست۲۳۲ کنکور: تست۹۷ کتاب همایش و توضیح بالای صفحه۱۰

تست۲۳۳ کنکور: مثال۲۲ صفحه۵۸ (قسمت ب) 

*تست۲۳۴ کنکور: توضیح پایین صفحه۱۳ 

Tajrobi 93-test 234

Page_013-payin

 

تست۲۳۵ کنکور: تست۱۶ کتاب همایش و نمودار صفحه۱۶

 

۲) تشابه تست‌های فیزیک کنکور ریاضی۹۳ با کتاب همایش فیزیک:

تست ۱۵۶ فیزیک کنکور ریاضی۱۳۹۳: تست ۵۳ کتاب همایش 

تست ۱۵۷ کنکور: تست ۱۴۸ کتاب همایش و تست ۲۷۰ کتاب همایش

تست ۱۵۸ کنکور: تست ۳۲۳ کتاب همایش 

* تست ۱۵۹ کنکور: تست ۳۵ کتاب همایش

Riyazi 93-test159

035 fizik-riazi

تست۱۶۰ کنکور: تست ۳۲۹ کتاب همایش 

تست ۱۶۱ کنکور: تست ۱۱۰ کتاب همایش 

تست ۱۶۲ کنکور: تست ۳۸۸ کتاب همایش

تست ۱۶۳ کنکور: تست ۶۵ و ۲۸۹ کتاب همایش (ترکیب ساده‌ای از این دو تست)

تست ۱۶۴ کنکور: تست ۲۶۷ کتاب همایش 

تست ۱۶۵ کنکور: تست ۱۶۲ کتاب همایش

* تست ۱۶۶ کنکور: تست ۲۱۸ کتاب همایش 

Riyazi 93-test166

218 fizik-riazi

* تست ۱۶۷ کنکور: تست ۲۱۲ کتاب همایش

Riyazi 93-test167

 

212 fizik-riazi

تست ۱۶۸ کنکور: تست ۳۷۹ کتاب همایش

تست ۱۶۹ کنکور: توضیح پایین صفحه ۴۸ + مثال ۵۱ صفحه ۶۵ کتاب همایش

* تست ۱۷۰ کنکور: مثال۵۲ صفحه۶۶ کتاب همایش و تست ۶۰ کتاب همایش

Riyazi 93-test170

Page_066-mesal52

060 fizik-riazi

* تست ۱۷۱ کنکور: صفحه۲۴ و تست ۳۴۹ کتاب همایش 

Riyazi 93-test171

 

Page_024

349 fizik-riazi

* تست ۱۷۲ کنکور: صفحه۲۸: نکته۹ کتاب همایش

Riyazi 93-test172

Page_028-nokte9

* تست ۱۷۳ کنکور: تست ۱۷۶ کتاب همایش 

Riyazi 93-test173

176 fizik-riazi

تست ۱۷۴ کنکور: تست ۱۷۷ کتاب همایش (آینه و عدسی همگرا همانند هم می‌باشند)

تست ۱۷۵ کنکور: بسیار ساده‌تر از مثال ۴۰ صفحه ۶۳ کتاب همایش

تست ۱۷۶ کنکور:تست ۸۶ و ۳۹۷ کتاب همایش (ترکیبی از این دو تست)

تست ۱۷۷ کنکور:تست ۲۵۰ کتاب همایش (بسیار ساده‌تر از این تست)

* تست ۱۷۹ کنکور:تست ۳۳۵ ، ۳۴۱ و ۳۷۷ کتاب همایش

Riyazi 93-test179

335 fizik-riazi

341 fizik-riazi

377 fizik-riazi

* تست ۱۸۰ کنکور:تست ۳۳۴ و ۸۷ کتاب همایش 

Riyazi 93-test180

334 fizik-riazi

087 fizik-riazi

* تست ۱۸۱ کنکور:تست ۲۲۶ کتاب همایش  و تست ۴۶

Riyazi 93-test181

226 fizik-riazi

046 fizik-riazi

تست ۱۸۳ کنکور: تست ۳۰۴ کتاب همایش

* تست ۱۸۴ کنکور:تست ۴ و ۱۸۵ کتاب همایش

Riyazi 93-test184

004 fizik-riazi

185 fizik-riazi

تست ۱۸۵ کنکور:تست ۱۲۱ و ۸۹ و نکته‌ی صفحه ۲۳ کتاب همایش

تست ۱۸۷ کنکور:تست ۲۲ ، ۲۳ و ۴۰۶ کتاب همایش

تست ۱۸۸ کنکور: تست ۱۶۶ کتاب همایش

تست ۱۹۰ کنکور:درس‌نامه‌ی پایین صفحه۸ و تست ۳۶۸ کتاب همایش

* تست ۱۹۱ کنکور:مثال ۱۵ و ۱۶ صفحه ۵۶ کتاب همایش

Riyazi 93-test191

Page_056-mesal15&16

تست ۱۹۲ کنکور: تست ۳۴۲ کتاب همایش 

تست ۱۹۳ کنکور: مثال ۱۶ صفحه ۵۶ کتاب همایش

تست ۱۹۴ کنکور: مثال ۴۸ صفحه ۶۴ کتاب همایش

* تست ۱۹۶ کنکور: تست ۴۳ کتاب همایش 

Riyazi 93-test196

043 fizik-riazi

* تست ۱۹۷ کنکور: پایین صفحه ۱۰ و

                       بالای صفحه ۱۱ کتاب همایش (تبدیل ev به j)

Riyazi 93-test197

Page_011-ev to j2

تست ۱۹۸ کنکور: تست ۴۰۱ و مثال ۲۳ صفحه ۵۸ کتاب همایش

تست ۱۹۹ کنکور: صفحه۴۱ و صفحه ۴۲ کتاب همایش

تست ۲۰۰ کنکور: درس‌نامه‌ی صفحه ۱۵ کتاب همایش

 

 

 

3 دیدگاه ها

 1. محمد گفت:

  ممنون.فقط لطفا خواهشا هر چه زودتر این کارو بکنید یا حداقل کتاب چاپ پارسال رو تو فروشگاه بزارید.

 2. محمد گفت:

  سلام خسته نباشید.ممنون از کتابای خوبتون.میخواستم بدونم کتاب زمین شناسیتون برای کنکور ۹۴ کی منتشر میشه.

  • مدیر سایت گفت:

   سلام و سپاس
   دکتر سبطى اوایل مهر جلسه‌اى در همین مورد با دکتر چلاجور دارند. تا آن زمان نمی‌توانیم وعده‌اى بدهیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

13 + هفده =