در چند سال اخیر حدود ۷۰%  از تستهای آزمون سراسری از آیات و روایات طرح شده است!

این هم کتاب جدید آیات و روایات استاد وحیده کاغذی برای تسلط کامل شما بر این مبحث.

( هماهنگ با آخرین تغییرات کتاب های درسی)

 اطلاعات تکمیلی، شامل وضعیت تآلیف و نشر، مشخصات چاپ جدید(تاریخ – تعداد صفحه و…) و سفارش کتاب در صورت موجود بودن در:

فروشگاه اینترنتی

 
فهرست کتاب
 
بخشی از کتاب
 
Ketabhaye Hamayesh Din O Zendegi
 
 نظرسنجی کتاب
 
 

جمع‌بندی و میانگین نظرسنجی‌های کتاب:

   تاریخ بروزرسانی:تیر ۱۳۹۴

تعداد کل: ۳

توانایی نگارنده در پوشش حداکثری مطالب و نکته‌ها در صفحاتی محدود۱۷.۶:
———————————————–

.ایجاد ارتباط میان مفاهیم و نکته‌های پراکنده: ۱۵
———————————————–
آشکارکردن نکته‌های پنهان و دور از چشم کتاب‌های درسی: ۱۹
———————————————–
برطرف‌کردن مشکلاتی (بدفهمی‌ها، مفاهیم یا نکته‌های پیچیده و غیرقابل فهم و…)که با خواندن کتاب‌های دیگر برای شما حل نشده‌بود: ۱۶
———————————————–
ایجاد حس صمیمیت و نزدیکی با خواننده‌ی کتاب: ۱۳.۶
———————————————–
روانی و زیبایی نوشتار کتاب: ۱۹.۳
———————————————–
بهره‌بردن از شکل‌ها یا نمودارهای مناسب برای جمع‌بندی مطالب: ۱۳.۳
———————————————–
کیفیت مثال‌ها، تمرین‌ها و تست‌های تمرینی و آموزشی: ۱۸
———————————————–
کیفیت پاسخ تحلیلی مثال‌ها، تمرین‌ها و تست‌های تمرینی و آموزشی: ۱۲.۶
———————————————–
تناسب حجم‌کتاب به‌عنوان یک کتاب جمع‌بندی با میزان اهمیت آن برای شما: ۱۹
———————————————–
مناسب‌بودن قیمت کتاب در مقایسه با کتاب‌های مشابه: ۱۶.۶
———————————————–
کیفیت تایپ، رسم شکل و صفحه‌بندی کتاب: ۱۹
———————————————–
طرح روی جلد کتاب:۱۸.۶

———————————————–

 

به‌نظر شما مهم‌ترین برتری این کتاب چیست؟آموزش مفهومی
———————————————–

به‌نظر شما مهم‌ترین نقطه‌ضعف این کتاب در کجاست؟ فقط  استفاده از آیات ونداشتن خلاصه متن

———————————————–
چه پیشنهادی برای بهترشدن این کتاب دارید؟ خلاصه درس تهیه شود.

———————————————–

و حرف آخر این‌که: کتاب‌ها را زودتر منتشر کنید.