کتاب‌های هندسه‌ی پایه و تحلیلی مورد تأیید ما در فروشگاه اینترنتی نشر دریافت

کتاب‌های

هندسه۱ (فار) مهندسان هاشمی‌طاهری و محمدکریمی 

و

هندسه‌‌ی تحلیلی (تخت‌گاز) دکتر حسین هاشمی

که مورد تأیید نشر دریافت است در فروشگاه اینترنتی نشر دریافت (لینک زیر) در دسترس شما عزیزان قرار گرفت!

کلیک کنید!

hendese tahlili takhtegaz hashemi hendese1-faar