ویرایش نخست (چاپ جدید)  تألیف دکتر هامون سبطی (پرسش‌های چهارگزینه‌ای با پاسخ‌نامۀ کاملاً آموزشی) منتشر شد.

گزیده‌ی کتاب:

 

دانلود فصل نخست ↑↑↑↑↑↑↑↑↑

.

خرید از فروشگاه اینترنتی

.

اصلاحیه ی چاپ نخست کتاب: